ELVEBREDDEN KUNSTPARK I LILLESTRØM

KUNSTPROSJEKT UNDER BRUENE

Området har historisk betydning. Lillestrøm oppsto og vokste som følge av sagbruksvirksomheten som ble anlagt her i siste halvdel av 1800-tallet. Nærheten til elva, bygging av jernbanen og oppfinnelsen av dampmaskinen var forutsetninger for utviklingen.
Vi opplever den historiske bakgrunnen som et verdifullt utgangspunkt for et kunstprosjekt med materialer, tekniske løsninger og uttrykk fra vår tid. Situasjonen inviterer til visualisering av et møtepunkt mellom gammelt og nytt.
Vi har valgt sirkelsagbladet som motiv for en skulpturell form i moderne materialer. Formen er plassert i sprekken mellom jernbanebrua og gangbrua. Bruenes form og sprekkene mellom dem kan dermed gi assosiasjoner i retning av planker og sagspor. De overdrevne dimensjonene kan sees som en humoristisk parallell til overdrivelse i eventyr og anekdoter. Temaet kan også uttrykke den risiko som kan oppleves i overgangen fra det kjente til noe som er ukjent.

 

Videoer fra produksjonen og monteringen ... juni - november 2011:

 

 

 

 

 

Ferdig montert 29.november 2011:

29.11.2011

 

360 graders skisser fra utkastet:
LIV ANNE LUNDBERG OG KYRRE ANDERSEN 2010